Stowarzyszenie

Prezes Zarządu 

Paulina Leśniak

Wice-prezes

Katarzyna Gmerek, Katarzyna Czechowicz

Polish Quarter Horse Association

Siedziba

48-100 Równe 84a

Statut Stowarzyszenia:

Pobierz

Członkostwo:

  • Składka członkowska PLQHA osoba pełnoletnia:
  • 100 zł płatne do 31 marca b.r.
  • 150 zł płatne po 31 marca b.r.
  • Składka członkowska PLQHA do 18 r.ż.:
  • 70 zł płatne do 31 marca b.r.
  • 120 zł płatne po 31 marca b.r.
  • Składka członkowska płatna na zawodach skutkuje dodatkową opłatą 50 zł
  • Konto PLQHA 33 1600 1462 1819 7244 8000 0001 BNP Paribas

Konto PLQHA