Zarządzenie

Zarządzenie

Komisja Rewizyjna Polish Quarter Horse Association z siedzibą w Rzeszowie zawiadamia o zwołaniu na podstawie §27 punkt 5 Statutu dzień 15 października 2022 r. w ośrodku Roleski Ranch w Nowej Jastrząbce Zwyczajnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Termin rozpoczęcia...